Dao tao Seo, trung tam dao tao seo

Trung tâm đào tạo seo Trí Tuệ Việt khai giảng liên tục các khoá học làm seo web từ cơ bản đến chuyên sâu dành cho người mới bắt đầu. Nhận đào tạo seo ở tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đào tạo seo online miễn phí toàn quốc. Đào tạo seo Trí Tuệ Việt = Đào tạo seo để kiếm $ trên GOOGLE

dao-tao-seo lớp học seo 6 Đào tạo seo - TTV

Lịch khai giảng khóa học của Viện đào tạo seo Trí Tuệ Việt

Khóa học Lịch khai giảng Thời gian học Thời lượng Buổi học Đầu tư
Khóa học làm SEO 36 Khóa học làm SEO 36 25/7/2014 18h-21h 8 buổi tập trung + 18 chuyên đề học online và
14h-18h thứ 7 hàng tuần x 12 tháng
Cam kết học ra để làm việc
Thứ 2,4,6 Chỉ còn: 2,5tr trước 15 ngày KG
2,9tr trước 10 ngày KG
3,5tr trước 5 ngày KG
Học phí: 3,9tr
Khóa học Internet Marketing chuyên sâu 36 Khóa học Internet Marketing chuyên sâu 36 25/7/2014 18h-21h 12 buổi học tập trung và
14h-18h thứ 7 hàng tuần x 12 tháng
Thứ 2,4,6 Chỉ còn: 4,5tr trước 15 ngày KG
4,9tr trước 10 ngày KG
5,5tr trước 5 ngày KG
Học phí: 5,9tr
Tặng website chuẩn SEO
Khóa học lập trình IOS Khóa học lập trình IOS Khai giảng liên tục
Lớp học dưới 5 HV
18h-21h 10 buổi học lý thuyết
3 tháng làm ứng dụng thực tế
Cam kết: Học xong làm được việc
Tuần 2 buổi Học phí: 3,5 triệu
Nhóm 3 người giảm 15%
Sinh Viên giảm 10%
Khóa học Lập trình Android Khóa học Lập trình Android Khai giảng liên tục
Lớp học dưới 5 HV
18h-21h 10 buổi học lý thuyết
3 tháng làm ứng dụng thực tế
Cam kết: Học xong làm được việc
Tuần 2 buổi Học phí: 3,5 triệu
Nhóm 3 người giảm 15%
Sinh Viên giảm 10%
Khóa học thiết kế web tối ưu SEO với WordPress Khóa học thiết kế web tối ưu SEO với WordPress Khai giảng liên tục
0902.936.936
18h-20h 7 Buổi T2, T4, T6 3.000.000 VNĐ
Khóa học lập trình web với ASP.net Call:    0902.936.936 8h-17h30 03 tháng T2 đến T7 15 triệu
Khóa học quảng cáo Google Adwords chuyên sâu Khóa học quảng cáo Google Adwords chuyên sâu Khai giảng liên tục
0902.936.936
18h-21h30 2 Buổi + 50h hỗ trợ
++ Dạy tới khi nào làm được !
T2,T3 Trước 10 ngày KG chỉ còn 1,300,000đ Trước 5 ngày KG chỉ còn 1,500,000đ Trước ngày KG chỉ còn 1,600,000đ
1,900,000 VNĐ
Khóa học WordPress Online Call:    0902.936.936 Học viên học online 17 Clip học online chất lượng Khóa học online 1.000.000 VNĐ
Khóa học làm SEO 36 Khóa học làm SEO 36

Tên khóa học

Khóa học làm SEO 36

Lịch khai giảng

25/7/2014

Thời gian học

18h-21h

Thời lượng

8 buổi tập trung + 18 chuyên đề học online và
14h-18h thứ 7 hàng tuần x 12 tháng
Cam kết học ra để làm việc

Buổi học

Thứ 2,4,6

Đầu tư

Chỉ còn: 2,5tr trước 15 ngày KG
2,9tr trước 10 ngày KG
3,5tr trước 5 ngày KG
Học phí: 3,9tr

Khóa học Internet Marketing chuyên sâu 36 Khóa học Internet Marketing chuyên sâu 36

Tên khóa học

Khóa học Internet Marketing chuyên sâu 36

Lịch khai giảng

25/7/2014

Thời gian học

18h-21h

Thời lượng

12 buổi học tập trung và
14h-18h thứ 7 hàng tuần x 12 tháng

Buổi học

Thứ 2,4,6

Đầu tư

Chỉ còn: 4,5tr trước 15 ngày KG
4,9tr trước 10 ngày KG
5,5tr trước 5 ngày KG
Học phí: 5,9tr
Tặng website chuẩn SEO

Khóa học lập trình IOS Khóa học lập trình IOS

Tên khóa học

Khóa học lập trình IOS

Lịch khai giảng

Khai giảng liên tục
Lớp học dưới 5 HV

Thời gian học

18h-21h

Thời lượng

10 buổi học lý thuyết
3 tháng làm ứng dụng thực tế
Cam kết: Học xong làm được việc

Buổi học

Tuần 2 buổi

Đầu tư

Học phí: 3,5 triệu
Nhóm 3 người giảm 15%
Sinh Viên giảm 10%

Khóa học Lập trình Android Khóa học Lập trình Android

Tên khóa học

Khóa học Lập trình Android

Lịch khai giảng

Khai giảng liên tục
Lớp học dưới 5 HV

Thời gian học

18h-21h

Thời lượng

10 buổi học lý thuyết
3 tháng làm ứng dụng thực tế
Cam kết: Học xong làm được việc

Buổi học

Tuần 2 buổi

Đầu tư

Học phí: 3,5 triệu
Nhóm 3 người giảm 15%
Sinh Viên giảm 10%

Khóa học thiết kế web tối ưu SEO với WordPress Khóa học thiết kế web tối ưu SEO với WordPress

Tên khóa học

Khóa học thiết kế web tối ưu SEO với WordPress

Lịch khai giảng

Khai giảng liên tục
0902.936.936

Thời gian học

18h-20h

Thời lượng

7 Buổi

Buổi học

T2, T4, T6

Đầu tư

3.000.000 VNĐ

Khóa học lập trình web với ASP.net Khóa học lập trình web với ASP.net

Tên khóa học

Khóa học lập trình web với ASP.net

Lịch khai giảng

Call:    0902.936.936

Thời gian học

8h-17h30

Thời lượng

03 tháng

Buổi học

T2 đến T7

Đầu tư

15 triệu

Khóa học quảng cáo Google Adwords chuyên sâu Khóa học quảng cáo Google Adwords chuyên sâu

Tên khóa học

Khóa học quảng cáo Google Adwords chuyên sâu

Lịch khai giảng

Khai giảng liên tục
0902.936.936

Thời gian học

18h-21h30

Thời lượng

2 Buổi + 50h hỗ trợ
++ Dạy tới khi nào làm được !

Buổi học

T2,T3

Đầu tư

Trước 10 ngày KG chỉ còn 1,300,000đ Trước 5 ngày KG chỉ còn 1,500,000đ Trước ngày KG chỉ còn 1,600,000đ
1,900,000 VNĐ

Khóa học WordPress Online Khóa học WordPress Online

Tên khóa học

Khóa học WordPress Online

Lịch khai giảng

Call:    0902.936.936

Thời gian học

Học viên học online

Thời lượng

17 Clip học online chất lượng

Buổi học

Khóa học online

Đầu tư

1.000.000 VNĐ

Bản tin đào tạo seo